Новинарски спот

ФИНАЛНО СЪБИТИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ „Приобщаващо професионално образование и обучение в България – Иновативен обучителен курс в областта на Биологичното земеделие

ВУАРР и партньори разработиха държавен стандарт за професия „Работник в екоградинарството

Презентациите от събитието можете да намерите тук


Финално събитие: Приобщаващо професионално образование и обучение в България – иновативен обучителен курс в областта на Биологичното земеделие


Основна информация

Огромният напредък в специализираните земеделски практики е помогнал на света да произвежда храна продуктивно и безопасно. Екологичното / органичното градинарство се развива от 20-те години на миналия век насам и е свързано с това как произвеждаме земеделска продукция преди да открием химически торове, пестициди и консерванти.

Няма нищо лошо в желанието ни да контролираме природата, за да осигурим повече продукция и да ни служи по-добре, но мисленето за бъдещето трябва да бъде част от нашите планове. Ако не наблюдаваме и не контролираме похода ни, имаме опасност да унищожим и самата ръка, която ни захранва.

Екологичното зеленчуково градинарство, извършвано от лице с обучителни трудности е нова концепция. Докато екологичното градинарство като цяло става все по-популярно, действителното обучение за такова градинарство е рядкост като цяло и напълно несъществуващо за учащи с обучителни трудности.

Възможно ли е това да се върне назад във времето? То е. В средата на 90-те години MAFF / DEFRA финансира серия от изследователски проекти, в които се разглеждат въпросите, свързани с конвертирането на конвенционални ферми в биологично производство. Една от тях се отнасяше конкретно до производството на зеленчуци. Те показаха, че макар че имаше технически проблеми, които трябваше да бъдат преодолени (например борба с плевелите и плодородие на почвата), основните пречки за преобразуването по-често се отнасяха до търговията със зеленчуци.

Нашият проект иска да направи крачка напред, като се съсредоточи върху онези, които ще осъществяват екологичното зеленчуково градинарство: учащи в системата на професионалното образование и обучение (ПОО) в България (в това число от учащи със СОП), които се обучават като градинарски техник, работник в градинарството и градинар.

Това включва и възможност за партньорска подкрепа от по-напреднали учащи, които могат да помагат на друга група ученици, като по този начин усвояват лидерски умения. Така всички ученици могат участват в създаването на продукция, която могат да покажат на своите приятели и семейство.

За да се постигне това, проектът обучи учителите в системата на ПОО чрез принципите на приобщаващо обучение, така че се реализира усвояване на идеята за приобщаващо екологично зеленчуково градинарство. Учениците дори демонстрират уменията си в други училища. По този начин нашият приобщаващия екологичен зеленчуково-градинарски подход повиши новата осведоменост сред младите хора и допринесе за нови предприемачески инициативи, чрез които се включиха повече хора в неравностойно положение в екологичното зеленчуково градинарство, както и по този начин се стимулира и заетостта на хората с увреждания. Такива инициативи за екологично зеленчуково градинарство бяха осигурени от обучените ни експерти в професионалните училища, както и в центровете за професионално образование и обучение, като по този начин стимулираха младите хора в този развиващ се пазар.

Приобщаващото екологично зеленчуково градинарство се превърна в инструмент за обучение за ученици със СОП. Те могат да отглеждат пресни плодове, зеленчуци и билки за уроците им по готвене. Освен това, те разполагат с практическа среда за учене, при която широк спектър от способности могат да бъдат развивани заедно. Така те същевременно усвояват важни умения като работа в екип и планиране на задачи и проекти. Това допринесе и за тяхната пригодност за заетост и професионално развитие (като например форма на социално предприемачество).

Целеви групи

Директни бенефициенти: Директни ползватели на проектните резултати са:
  • Обучители в областта на (органичното) зеленчуково градинарство
  • Учителите, които искат да въведат еко-зеленчуковите градини в своите учебни програми
  • Обучители на лица със СОП
  • Училища с градинарство в тренировъчните им профили
  • Малки и средни предприятия, работещи в екологичното градинарство
  • Работодатели и профсъюзи
  • НПО на хора с увреждания
  • Държавни образователни институции в областта на селското стопанство
  • Широката общественост (общество) като краен потребител на еко-градинарска продукция

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне