Nieuws Ticker

Info over ons Evenement in Ieper

Algemene informatie

De enorme vooruitgang in gespecialiseerde landbouwtoepassingen hebben de wereld geholpen om voedsel op een productieve en veilige te produceren. Zoals echter wel vaker gebeurt met mensen, hebben we de neiging om te overdrijven en eindigen we soms met onbedoelde gevolgen. De ecologische / biologische tuinbeweging bestaat al sinds de jaren 1920 en houdt rekening met hoe we vroeger voedsel verbouwden voordat we chemische meststoffen, pesticiden en conserveermiddelen ontdekten.

Er is niets mis met ons verlangen om de natuur te beheersen om ons meer te kunnen bieden en ons beter van dienst te kunnen zijn, maar het denken aan de toekomst moet deel uitmaken van onze plannen. Als we onze overheersingsdrang niet controleren en beheersen, lopen we het gevaar dat we de hand die ons voedt vernietigen.

Ecologisch tuinieren voor volwassenen met leer- & cognitieve beperkingen is een nieuw concept. Hoewel ecologisch tuinieren in het algemeen steeds populairder wordt, bestaat de feitelijke training voor dergelijk tuinieren nauwelijks, en is het al helemaal onbestaand als we ons als we doelgroep van volwassenen met leer- & cognitieve beperkingen beschouwen.

Is dit realistisch? Jawel. Halverwege de jaren negentig financierde MAFF / DEFRA een reeks onderzoeksprojecten om de problemen te onderzoeken die gepaard gaan met het omzetten van conventionele boerderijen in centra van biologische productie. Een daarvan betrof met name de productie van veldgroenten. Hieruit bleek dat, hoewel er technische problemen moesten worden overwonnen (bijvoorbeeld onkruidbestrijding en bodemvruchtbaarheid), de belangrijkste barrières voor conversie vaker betrekking hadden op het commercialiseren van deze groenten.

Ons project wil een stap verder gaan door ons te richten op degenen die ecologische moestuinieren zullen uitvoeren: studenten met leer- & cognitieve beperkingen die tuinieren studeren in het beroepsonderwijs alsook verwante beroepen: tuiniertechnicus, tuinierbeoefenaar, tuinman.

Dit houdt ook de mogelijkheid in voor peer-ondersteuning door meer gevorderde studenten die groepen studenten kunnen leiden terwijl ze leiderschapsvaardigheden leren. Tevens kunnen alle studenten een handje helpen bij het produceren van een fysiek product dat ze hun vrienden en familie aan het eind van de dag kunnen laten zien.

Om dit te bereiken, zal het project docenten van beroepsonderwijs en -opleiding opleiden in het beheersen van het concept van inclusief ecologisch groentetuinieren, waaraan de studenten vervolgens kunnen deelnemen en zelf een expert kunnen worden. De studenten kunnen hun vaardigheden zelfs aan andere scholen demonstreren. Zo zal onze inclusieve aanpak van ecologische groenteteelt de jeugd ook bewust maken van nieuwe ondernemersinitiatieven, waarbij ze ecologische groentetuinieren en de tewerkstelling van mensen met een handicap omarmen. Dergelijke ecologische initiatieven voor het tuinieren van groenten kunnen door onze getrainde experts worden aangeboden aan scholen (primair en secundair), maar ook aan centra voor beroepsonderwijs en -opleiding, en stimuleren zo de jeugd in deze groeiende markt.

Inclusief ecologisch groentetuinieren zal als zodanig een leermiddel worden voor studenten met leer- & cognitieve beperkingen. Ze zullen vers fruit, groenten en kruiden kunnen verbouwen voor hun kooklessen. Bovendien zullen studenten met leer- en gedragsstoornissen een praktische leeromgeving hebben waar een breed scala aan vaardigheden zal samen komen, zoals werken in een groep en projectplanning. Dit zal tevens bijdragen aan hun inzetbaarheid en professionele ontwikkeling (sociaal ondernemerschap).

Doelgroepen

Directe doelgebruikers zijn: Begunstigden van de projectresultaten:
  • VET-trainers op het gebied van (biologische) groenteteelt
  • Docenten van beroepsonderwijs en -opleiding die ecologisch groentetuinieren in hun curricula willen introduceren
  • VET Studenten met leer- & cognitieve beperkingen
  • Beroepsonderwijs Scholen met tuinieren in hun trainingsprofielen
  • KMO’s die actief zijn in ecologisch tuinieren
  • Werkgevers, KMO’s, vakbonden
  • NGO’s van mensen met een handicap
  • Overheidsonderwijsinstellingen op het gebied van landbouw
  • Bredere gemeenschap (samenleving) als uiteindelijke verbruiker van ecologische groenteteeltproductie.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close