Najnovejši prispevki

Splošne informacije

Hiter razvoj specializacije v kmetijstvu je prispeval k produktivnosti in varnosti pridelave hrane. Ljudje pa smo nagnjeni k pretiravanju in se zato včasih soočamo z nenadejanimi posledicami. Ekološko kmetijstvo se je kot gibanje pojavilo že okoli l. 1920; danes gre za sodobne kmetijske prakse, ki izključujejo rabo kemično-sintetičnih gnojil in kemičnih pesticidov.

Nič ni narobe z našo željo po spreminjanju narave, da bi nam ta dala več in bolje zadovoljevala naše potrebe, vendar pa mora biti razmišljanje o prihodnosti del našega načrtovanja. Če ne bomo ukrotili naših uničujočih teženj po prevladi, nam grozi, da bomo uničili »roko, ki nas hrani«.

Obvladovanje ekološkega pridelovanja vrtnin med odraslimi z učnimi ali vedenjskimi motnjami je nov koncept. A kljub vedno večjemu zanimanju za ekološko vrtnarstvo je na voljo zelo malo poklicnih usposabljanj zanj, še posebej na področju izobraževanja odraslih z učnimi/vedenjskimi motnjami.

Ali ni morda to korak nazaj? Nikakor. Sredi devetdesetih let je v Veliki Britaniji Ministrstvo za kmetijstvo, ribolov in prehrano in kasneje Oddelek za okolje, hrano in podeželje (MAFF oz. DEFRA) financiralo vrsto raziskovalnih projektov na temo preusmerjanja konvencionalnih kmetij v ekološko pridelavo. Rezultati raziskave na temo pridelovanja zelenjave so pokazali, da se ob preusmeritvi v ekološko pridelavo pojavijo predvsem ovire pri trženju pridelkov, ki so večje od samih tehničnih težav (npr. pri zatiranju plevelov in izboljšanju rodovitnosti tal).

Z našim projektom želimo narediti še korak dlje pri vključevanju oseb v program ekološkega vrtnarjenja: učencem z učnimi/spoznavnimi motnjami bomo omogočili izobraževanje in usposabljanje za: Vrtnarskega tehnika, Vrtnarja in Pomočnika vrtnarja.

Ciljne skupine:

Ciljne skupine deležnikov: Upravičenci projektnih rezultatov:
  • Trenerji PIU s področja (ekološkega) vrtnarjenja
  • Učitelji PIU, ki želijo vključiti ekološko vrtnarjenje v šolski kurikulum
  • Učenci PIU z učnimi/spoznavnimi motnjami
  • Šole na področju PIU s programi ekološkega vrtnarjenja
  • Mala in srednje velika podjetja (MSP) s področja ekološkega vrtnarjenja
  • Delodajalci, MSP, sindikati
  • Nevladne organizacije za področje pravic oseb s posebnimi potrebami
  • Javne izobraževalne ustanove s področja kmetijstva
  • Širša skupnost (družba) kot končni uporabnik proizvodov ekološkega vrtnarjenja

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close