Duyular/Haberler

Özelleştirilmiş tarım uygulamalarının avantajları sayesinde dünya, bugün daha fazla ve daha güvenli tarımsal ürün üretebilmektedir. Ama ne yazık ki, bu konudaki aşırılıklar, istenmeyen sonuçlar doğurmuştur. 1920’lerden beri uygulanan Ekolojik/Organik tarım bize; kimyasal gübreler, böcek ilaçları ve koruyucular ortaya çıkmadan önce nasıl yiyecek yetiştirdiğimizi hatırlatmaktadır.

Kendimize daha iyi hizmet edebilmek için doğayı kontrol etme arzumuz normal karşılanabilir, ancak geleceğimizi düşünmek de planlarımızın bir parçası olmalıdır. Doğayı yönetme arzumuzu kontrol altına almazsak bizi, besleyen eli yok etme tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz.

Öğrenme güçlüğü çekenlerin ekolojik sebze yetiştiriciliği konusunda beceri sahibi olması yeni bir kavram. Ekolojik tarım ürünü yetiştiriciliği gittikçe popülerleşirken, yapılması gereken eğitimlerin yaygınlaştırılmasıdır. Maalesef, organik tarım alanında eğitim imkanları; yok denecek kadar az ve hatta öğrenme güçlüğü olan yetişkinler hedef kitle olarak düşünüldüğünde, hiç yok denilebilir.

“Zamanda bu geriye gidiş realist bir şey mi?” sorusu akla gelebilir. Evet. 1990’ların ortalarında MAFF/DEFRA konvansiyonel tarımın organik tarıma dönüşümü için, bir dizi araştırma projesinin finansörü oldu. Bunlardan bir tanesi özel olarak sebze üretimi üzerineydi. Bunlar gösterdi ki aşılması gereken bazı teknik sorunlar (yabani otların kontrolü ve toprağı gübrelemek gibi) olmasına rağmen dönüşümde asıl aşılması gereken bariyer, sebzelerin pazarlanmasıydı.

Projemiz tarım alanında öğrenim gören (özellikle öğrenme güçlüğü çeken) öğrenciler ve bahçecilik alanında çalışan veya çalışmak isteyenlerin becerilerine odaklanarak, daha ileri bir noktaya ulaşmayı hedeflemektedir. Bu aynı zamanda akran desteğini de içerecektir. Daha etkin beceriler edinmiş mentor gençlerin rehberliği ile organik tarımı yeni öğrenen gençler, birlikte bir ürün üretmenin hazzını tadacaklar.

Bunu başarabilmek için, projede önce meslek öğretmenleri eğitilecektir. Öğretmenler de kapsayıcı bir yöntemle bunu öğrencilerine aktaracaktır. Bir meslek alanını tamamen organik tarım altında tanımlamak için çalışacak projemiz, özellikle gençler arasında organik tarım girişimciliği konusunda farkındalık arttırmaya çalışacaktır. Projenin önemli bir hedefi de yine bu alanda özellikle engelli bireylerin istihdamını özendirmektir.

Projede hazırlanacak kapsayıcı ekolojik sebzecilik müfredatı, engelli ve öğrenme güçlü çeken öğrenciler için ayrıca eğitim araçları içermektedir. Öğrenciler birlikte ve akran desteğiyle sadece bilim öğrenmeyecekler, aynı zamanda sanat, matematik, dil, takım çalışması ve planlama konusunda da beceriler edineceklerdir. Bu da onların istihdamını kolaylaştıracak beceriler demektir.

Hedef Kitle

Hedef kullanıcıları: Proje çıktılarının faydalanıcıları:
  • Sebze yetiştiriciliği (organik) alanında çalışan MEÖ eğitmenleri
  • Eko-sebze yetiştiriciliğini müfredatına eklemek isteyen MEÖ öğretmenleri
  • Öğrenme/idrak güçlüğü çeken MEÖ öğrencileri
  • Eğitim profillerinde yetiştiricilik olan MEÖ okulları
  • Ekolojik yetiştiricilikte aktif KOBİ’ler
  • İş verenler, KOBİ’ler, Sendikalar
  • Engelli STK’ları
  • Tarım alanındaki devlet eğitim enstitüleri
  • Eko-sebze yetiştiricilik ürünlerini son kullanıcı olarak alan daha geniş kitle(toplum)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close