Najnovejši prispevki

Rezultati / Gradivo za prenos

Intelektualni izdelki

Med projektom bomo razvijali, overili, razširili in uporabili sledeče predvidene rezultate:

 • Srednjeročni cilj (SC) 1: “Usposabljanje trenerja”: načrt usposabljanja in izobraževalni priročnik za ekološko vrtnarjenje (akreditirano v sistemu ECVET), namenjeno trenerjem /učiteljem poklicnega izobraževanja in usposabljanja
 • SC 2: Tečaj usposabljanja za ekološko vrtnarjenje (ECVET) za učence z učnimi motnjami
 • SC 3: Priročnik za ekološko vrtnarjenje
 • SC 4: Smernice za veščine socialnega podjetništva
 • SC 5: Poklic Ekološki vrtnar
 • SC 6: Učna aplikacija za mobilne naprave Android za uporabnike s posebnimi potrebami
Letak:
Letak
 

SC 1: “Usposabljanje trenerja”: načrt usposabljanja in izobraževalni priročnik za ekološko vrtnarjenje (akreditirano v sistemu ECVET), namenjeno trenerjem/učiteljem poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Cilj: izvesti usposabljanje učiteljev/trenerjev poklicnega izobraževanja in usposabljanja o tem, kako (skozi kurikulum) strukturirati proces usposabljanja udeležencev PIU, vključno tistih z učnimi težavami, s pomočjo uporabe metod in sredstev projekta ECOGARD.

Ciljna skupina: usmerjevalni didaktični materiali so namenjeni samo ponudnikom PUI na tem novem področju poučevanja ekološkega vrtnarjenja.

Člen:
WWW
 
Kurikulum:
.pdf
.doc

SC2: Tečaj/usposabljanje za ekološko vrtnarjenje (akreditirano v sistemu ECVET), namenjen učencem z učnimi težavami

Cilj: Razviti in formalno potrditi tečaj usposabljanja, ki bo sestavljen iz modulov oziroma vsebin, akreditiranih v sistemu ECVET.

Pri ocenjevanju uspešnosti se bodo upoštevale naslednje veščine, kompetence in znanja, ki so potrebna za opravljanje poklica Ekološki vrtnar:

 • goji, spravlja pridelek in kombinira vrsto zelenjadnic, gob, zelišč in zeliščnih čajev, semen ipd.
 • zna prepoznati in odpraviti slabosti tal
 • pozna škodljivce in bolezni rastlin, zelenjave, gob, zelišč itd. in jih zdravi oziroma odpravlja z ekološkimi sredstvi
 • z obdelovanjem tal in dodajanjem naravnih gnojil in komposta pripravi polja, grede ali trate
  zna brati vrtne oziroma krajinske načrte in postavi vrtne elemente iz skal, vrtne potke ter vodne elemente
 • zasadi in presaja cvetoče rastline, grmičevje, drevesa in trate
 • oskrbuje vrtove z naravnim gnojenjem, obrezovanjem in ustreznim oskrbovanjem rastlin z vodo
 • obrezuje drevesa in žive meje tako, da so rastline zdrave, lepe in ne povzročajo nevarnosti
 • redči, okopava in gnoji kulture z naravnimi gnojili
 • trate in travne površine vzdržuje s pomočjo strojev, naravnih gnojil in brez kemikalij
 • ne uporablja rastnih regulatorjev in drugih kemikalij
 • vzdržuje opremo za obdelovanje: orodja, kosilnice in težko mehanizacijo
 • namešča namakalne in drenažne sisteme ter upravlja z njimi
 • načrtuje in nadzira delo drugih delavcev
 • razvija dolgoročne načrte, določa proračun in upravlja finančne vidike organizacije ali podjetja.
Člen:
WWW
 
Kurikulum:
.doc

SC 3: Ilustriran priročnik za ekološko vrtnarjenje

Cilj: Zasnovati in razviti lahko razumljivo, estetsko oblikovano knjigo z navodili po korakih ter s fotografijami, nasveti in namigi, ki bodo zajeli vse, od gnojenja z organskimi gnojili in kompostiranja do vzdrževanja zelenjavnega vrta v skladu z načeli vrtnarjenja oziroma krajinskega oblikovanja.

Ciljne skupine:

 • Udeleženci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno z osebami z učnimi težavami, ki nimajo predhodnega znanja, se bodo naučili, kako spremeniti svoja pusta in zaraščena dvorišča v čudovite krajine.
 • Udeleženci bodo na njim prilagojen način spoznali vse o oskrbi rastlin od trajnic in grmovnic do svojih zelenjavnih vrtov, kar jim bo olajšalo delo ob prvi zasaditvi vrta.
Prenesi:
Handbook
 

SC 4: Smernice za spretnosti socialnega podjetništva

Cilj: Razviti smernice za poklicno izobraževanje in usposabljanje učencev (udeležencev PIU in učencev z učnimi težavami) ter podpreti proces poučevanja/usposabljanja, ki ga izvajajo pedagoški delavci na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, z namenom pridobitiveščine socialnega podjetništva in jih uporabiti za ustanovitev lastnega podjetja.

Člen:
WWW
 

SC5: Ekološki vrtnar

Cilj: Razviti in vložiti v akreditacijo novo poklicno kvalifikacijo na ravni 1 v okviru EOK (SOK)

Ciljne skupine: učenci PIU, tudi tisti s posebnimi potrebami

Polje z opisom poklica:

 • Vrtnar sodeluje pri oskrbi širokega nabora rastlin v topli gredi, ekoloških zelenjavnih vrtov, naravnih cvetočih travnikov, gob in okrasnih vrtov.
 • Delo vključuje zalivanje, razmnoževanje, sajenje, ekološko uravnavanje škodljivcev in bolezni ter čiščenje, obrezovanje in nabiranje rastlin, uravnavanje zaplevejenosti in invazivnih rastlinskih vrst.
Prenos:
.doc
 

SC6: Učna aplikacija za mobilne naprave Android za uporabnike s posebnimi potrebami (Povezava Google Play)

Cilj:

 • Razviti lastno pilotno aplikacijo za pametne mobilne naprave tipa Android, ki bo učencem, vključenim v projekt ECOGARD (tudi tistim z učnimi težavami) rabila kot pripomoček za samostojno načrtovanje, učenje in samoocenjevanje.
 • Ponuditi uporabniški vmesnik, ki bo zaradi preprostega, intuitivnega in učinkovitega načina uporabe dostopen vsem vrstam uporabnikov.

Ciljne skupine:

 • Udeleženci poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU), tudi tisti s posebnimi potrebami
 • Trenerji PIU
 • Strokovnjaki na področju izobraževanja
 • Usposabljanje na delovnem mestu ali interno usposabljanje

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close